sâmbătă, 20 februarie 2010

Ce Este D.O.P., P.G.I. si T.S.G.?

DENUMIRE DE ORIGINE PROTEJATA (DOP)

Denumire de origine - numele unei regiuni, unui loc specific sau, în cazuri excepţionale, al unei ţări, utilizat pentru a descrie un produs agricol sau un produs alimentar:

- originar din această regiune, din acest loc specific sau această ţară; şi

- a cărui calitate sau ale cărui caracteristici sunt datorate în principal ori exclusiv unui anumit mediu geografic cu factorii săi naturali şi umani inerenţi şi ale cărui producţie, procesare şi preparare au loc în aria geografică precizată;

PDO (Protejarea denumirilor de origine) acoperă termenii folosiţi in descrierea produselor agricole si alimentare care sunt produse, procesate si preparate intr-o zona geografica recunoscuta utilizând o tehnologie cunoscuta

INDICATIE GEOGRAFICA PROTEJATA (IGP)

Indicaţie geografică - numele unei regiuni, unui loc specific sau, în cazuri excepţionale, al unei ţări, utilizat pentru a descrie un produs agricol sau un produs alimentar:

- originar din această regiune, din acest loc specific sau această ţară; şi

- care are o calitate specifică, reputaţie sau alte caracteristici ce pot fi atribuite acestei origini geografice şi ale cărui producţie şi/sau procesare şi/sau preparare au loc în aria geografică precizată.

PGI (Protejarea indicaţiilor geografice) ) legăturile geografice trebuie sa acopere cel puţin una din fazele de producere, procesare si preparare .Mai mult produsul poate beneficia de o buna reputaţie.

TSG (Specificitatea tradiţionala garantata) nu este obligatoriu sa se facă referinţa la originea produsului, dar in special trebuie sa se facă referinţa asupra caracterului tradiţional, adică compoziţia produsului.

Pentru a putea beneficia de o denumire de origine protejată (DOP) sau de o indicaţie geografică protejată (IGP), un produs agricol sau un produs alimentar trebuie să fie conform unui caiet de sarcini.

Caietul de sarcini conţine cel puţin elementele următoare:

  • numele produsului agricol sau al produsului alimentar, inclusiv denumirea de origine sau indicaţia geografică;

  • descrierea produsului agricol sau a produsului alimentar, inclusiv a materiilor prime, dacă este cazul, şi principalelor caracteristici fizice, chimice, microbiologice şi/sau organoleptice ale produsului sau alimentului;

  • precizarea ariei geografice şi, dacă este cazul, detalii care să indice respectarea condiţiilor prevăzute în legislaţie

  • elementele care să dovedească faptul că produsul agricol sau produsul alimentar este originar din aria geografică după caz;

  • descrierea metodei de obţinere a produsului agricol sau a produsului alimentar şi, dacă este cazul, a metodelor locale, autentice şi constante, precum şi informaţii privind ambalarea, dacă grupul solicitant determină şi justifică faptul că ambalarea trebuie făcută în aria geografică precizată, în scopul păstrării calităţii, asigurării trasabilităţii sau al inspecţiei;

  • detalii care să justifice legătura cu mediul geografic sau cu originea geografică după caz;

  • detalii privind structurile de inspecţie;

  • elementele specifice ale etichetării legate de menţiunea DOP sau IGP, după caz, sau menţiunile tradiţionale naţionale echivalente;

  • orice cerinţe eventuale ce trebuie respectate, prevăzute de dispoziţiile comunitare şi/sau naţionale.

Numai un grup este abilitat să depună o cerere de înregistrare; în sensul prezentului articol, prin grup se înţelege orice asociere, indiferent de forma sa juridică sau de componenţa sa, de producători şi/sau de procesatori care realizează acelaşi produs agricol sau produs alimentar; la acest grup pot participa şi alte părţi interesate.

Un grup poate depune cerere de înregistrare numai pentru produsele agricole sau produsele alimentare pe care le produce sau le obţine

Cererea de înregistrare include caietul de sarcini

Cererea este trimisă Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

Verificarea cererii şi a caietului de sarcini se face de către organisme private de certificare a conformităţii şi de inspecţie, aprobate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, care este instituţia publică centrală cu atribuţii, competenţe şi responsabilităţi în verificarea şi inspecţia modului în care sunt aplicate şi respectate prevederile prezentelor norme; după verificare, cererea împreună cu caietul de sarcini şi alte documente pe baza cărora s-a fundamentat decizia se transmit Comisiei Uniunii Europene de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

O protecţie, în sensul prezentelor norme, a denumirii solicitate, la nivel naţional, precum şi, dacă este cazul, o perioadă de adaptare pot fi acordate numai tranzitoriu de la data transmiterii cererii către Comisia Europeană; acestea pot fi acordate în egală măsură tranzitoriu, în aceleaşi condiţii, în cadrul unei cereri de modificare a caietului de sarcini.

Protecţia naţională tranzitorie încetează începând cu data la care este luată decizia înregistrării în conformitate cu prevederile prezentelor norme; de la data încetării protecţiei naţionale tranzitorii, poate fi fixată o perioadă de adaptare, limitată la maximum 5 ani, cu condiţia ca întreprinderile interesate să fi comercializat legal produsele în cauză, utilizând în mod continuu denumirile solicitate cu cel puţin 5 ani înaintea datei publicării în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene

Legislaţie

  1. Ordin MAPDR nr. 285/2004

Publicat in MO nr. 414/10.05.2004

pentru aprobarea Normelor privind protecţia denumirilor de origine si indicaţiilor geografice ale produselor agricole si produselor alimentare-

2. Ordin MAPDR nr. 233/2004

Publicat in MO nr.. 414/10.05.2004

pentru aprobarea Normelor privind atestatele de specificitate pentru produsele agricole si produsele alimentare
LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket